Yrd. Doç. Dr. HAMİT AKTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. HAMİT AKTÜRK

T: (0282) 250 4906

M hakturk@nku.edu.tr

W hakturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2013
Tez: Toplumsal Değişme ve Alevi Dernekleri: Adıyaman örneği (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004
Tez: Dini Gruplar Sosyolojisi Açısından Alevilik -Ören Kasabası Örneği- (2004)
Lisans
Üniversite: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2014-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2014-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Felsefe ve Din Bilimleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKTÜRK H., TURHAN F., İslam Birliğine Giden Yolda Hac İbadeti: Milli Görüş ve Hac, Journal of Turkish Studies, vol. 12, pp. 377-392, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCO Erişim Linki
2. AKTÜRK H., T. T., Alevi Bektaşi Kaynaklarında İnsan Yetiştirme Modeli, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, pp. 211-225, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
3. AKTÜRK H., DEĞİŞEN ETKİSİYLE ALEVÎ DÜŞÜNCESİNDE HACI BEKTAŞ VELİ, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 9, pp. 225-225, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKTÜRK H., ALEVİLİK ARAŞTIRMALARINDA SELF ORYANTALİST TUTUM, EKEV Akademi Dergisi, ss. 51-67, 2015.
Özgün Makale EBSCO, İSAM, Erişim Linki
2. AKTÜRK H., DEDELİĞİN DERNEKLERLE İMTİHANI, TOPLUMBİLİMLERİ DERGİSİ, cilt 8, ss. 121-133, 2014.
Özgün Makale İSAM
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKTÜRK H., KAVŞAKTAKİ ALEVİLİK VE YOL GÖSTERİCİ BİR ŞAHSİYET OLARAK HOCA AHMET YESEVİ, TASAM 2023 TÜRKİYE STRATEJİK VİZYONU ULUSLARARASI KONGRESİ (05.11.2015-06.11.2015).
Tam metin bildiri
2. AKTÜRK H., THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF NON SUNNI SUFISM IN ANATOLIA, First International Symposium on Politics and Society in the Islamic world (21.10.2015-22.10.2015).
Tam metin bildiri
3. AKTÜRK H., DÖRT KAPI KIRK MAKAMA ve KABUK ÖZ METAFORUNA GÜNÜMÜZDE LİTERAL YAKLAŞIMLAR, 2. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞİ VELİ BARIŞ VE HOŞGÖRÜ SEMPOZYUMU (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
4. AKTÜRK H., ALEVİ BEKTAŞİ HİYERARŞİK YAPILANMASINDA ROL MODEL OLARAK HACI BEKTAŞ VELİ, TÜRK DÜNYASI BİLGELER ZİRVESİ (26.05.2014-28.05.2014).
Tam metin bildiri
5. AKTÜRK H., ÇAĞDAŞ ALEVİLİĞİN DÖRT ALİSİ, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEVİLİK 1. ULUSLARLARASI SEMPOZYUMU (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKTÜRK H., Yumuşak İdeolojinin Gücü Diğer İslami Hareketleri Besleyen Bir Ekol Olarak Milli Görüş Hareketi, Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. AKTÜRK H., ZÜLFİKAR KİMİN ELİNDE, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE GÜNLERİ (14.05.2014-15.05.2014).
Poster
3. AKTÜRK H., T. T., ALEVİ BEKTAŞİ GELENEĞİNDE İNSAN YETİŞTİMR MODELİ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU (18.04.2014-20.04.2014).
Tam metin bildiri
4. , .
Editörlükler
1. NKU İLAHİYAT FAKÜLTE DERGİSİ, Yayın Yeri: NKU, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi ULAKBİM
2. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: NKU, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi DERGİPARK, ULAKBİM, İSAM
3. NKU İLAHİYAT FAKÜLTE DERGİSİ, Yayın Yeri: NKU, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi ULAKBİM
Yayın Hakemlikleri
1. NKU İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM, İSAM
2. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. KARİZMATİK DİNİ OTORİTENİN BAĞLILARI ÜSTÜNDEKİ GÜCÜ -ALAN ARAŞTIRMASI-, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 21.05.2014-26.11.2015.